095 - Akşit Göktürk’ten imzalı..

Ada (İngiliz Yazınında Ada Kavramı) – Akşit Göktürk, Adam Yayınları, 1982, 182 s.

100 TL